Nya behörighetskrav inom socialvården

Lagförslag FR 21/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: socialvård, behörighetskrav, barnskydd, kommunala tjänstemän,
Berörda lagar: ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård
ll om ändring av 5 § ll om tillämpning i landskapet åland av barnskyddslagen
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av lagstiftningen om kommunala tjänstemän


Åtgärder

 • 2008-08-18

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  FR 21/2007-2008

  Dokument

 • 2008-09-08

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2008-09-10

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Social- och miljöutskottet

  Bordlagd

 • 2008-09-15

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Social- och miljöutskottet

 • 2009-05-04

  Återtagen

 • 2009-05-04

  SlutbehandlatBeslut

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning