Remissdebatt

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet avförs och upptas vid plenum 17.09.2012.

    Talmannen

    Talmanskonferensen föreslår en gemensam diskussion i ärendena 5-7. Kan förslaget godkännas? Godkänt.