För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Föredras för kännedom budgetmotionerna 51 – 55/2013-2014. Motionerna upptas till behandling i samband med ärende 8 på föredragningslistan

  4        Stöd till vindkraften

  5        Ålands ombudsmannamyndighet

  6        Föregående års underskott

  7        Offensivare satsningar tar Åland ur krisen