Offensivare satsningar tar Åland ur krisen

Budgetmotion BM 55/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kris, offensiv satsning, ekonomisk politik, ekonomi, avräkning, skattegottgörelse, kostnader, verksamhetsutgifter, utgifter


Åtgärder