Prioritera barns hälsa

Skriftlig fråga SF 8/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka åtgärder landskapsregeringen tänker vidta för att uppfylla rådgivningsförordningens krav på regelbundna och lagstadgade hälsogranskningar för att inte äventyra barns och deras familjers hälsa?

Åtgärder