Prioritering av svenskspråkig radio och TV

Åtgärdsmotion HM 10/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: radio, tv, svenskspråkig, ålands radio, utsändning,
Sidhänvisning: 77,


Åtgärder