Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion.

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman! Ärade ledamöter, i lagframställningen ser vi att EUs målsättning är att 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara energikällor. Varken EU eller vi har något krav att energin ska vara lokalt producerad, men vi stöder nog EU:s principer.

  Men regeringen anser att den måste vara lokalt producerad och det blir dyrt.

  För närvarande är vindelens andel cirka 20 procent och andelen förnyelsebar el är cirka 50 procent av konsumtionen. EUs mål är 20 procent år 2020, så det uppfylls med råge. Målet uppnåddes redan 2008.

  Jag har fått information som tyder på att elbolagen kunde övergå till att enbart sälja koldioxidfri el till en betydligt lägre kostnad än vad detta stöd på 2,7 miljoner skulle kosta.

  Finansminister Perämaa sade i lagtinget den 27 april: ”Vi står fast vid våra löften”. Jag undrade senast: Vem har gett vilka löften åt vem? Minister Perämaa hänvisade då till tidigare regeringar.

  Och ja, förra landskapsregeringen ville satsa på vindenergin. Så uppdagades ett underskott i budgeten på 17,6 miljoner. Ändrades politiken? Nej.

  Finland drog tillbaka sitt löfte om stöd på 60 miljoner. Motivet var att målen hade uppnåtts, lika som på Åland och att man hade stort budgetunderskott, lika som på Åland. Ändrades politiken? Nej.

  Sedan kom Orklas hot och landskapsregeringen sydde ihop ett räddningspaket på 5-6 miljoner euro. Ändrades vindenergipolitiken? Nej.

  Hur mycket pengar har landskapsregeringen i sin skattkista? Varför ska denna landskapsregering vara bundna av tidigare löften som getts under helt andra förutsättningar? Är det demokratiskt att bevilja ett stöd för sju år då vår mandatperiod utgår 2019?

  Landskapsregeringen kommer med en energiplan nästa vår. Planen borde komma först, lagen sedan.

  Denna lag ska enligt landskapsregeringen inte kräva notifiering och de hänvisar till något som kallas ”allmänna gruppundantagsförfarandet”; artikel 42.

  Jag är tveksam då det i artikeln talas om ”färre än sex vindkraftverk”. Enligt uppgift kan man räkna flera vindkraftverk på samma linje som ett vindkraftverk. Då skulle det finnas sex ”vindkraftverk” på Åland.

  I måndags nämnde jag att jag hört att det kanske finns ett fall i Sydeuropa där man felaktigt har godkänt ett stöd till sex vindkraftverk. Är det som landskapsregeringen baserar sig på?

  Trots att vicelantrådet var på plats så talade hon bara om misstro och rykten när hon gott kunde ha förklarat de här reglerna tydligt. Jag kallar det inte för misstro jag använder snarare ordet misstroende.

  Herr talman! En annan detalj som jag funderat på är hur stödet till vindkraftverken ska beräknas. I undantaget räknar man ihop flera vindkraftverk. Det är olika stödnivåer beroende på hur små de är. Man borde också räkna ihop dem även när man ska bevilja stöden. Jag hittade inte något stöd för det i lagen och att fråga vicelantrådet om det är kanske onödigt, sannolikheten för ett svar är ganska liten.

  Herr talman! Jag frågade också om det tidigare hade beviljats investeringsstöd, men det fick jag varken bekräftat eller dementerat.    

  Lagen kommer att granskas av EU-kommissionen, det vet jag, jag har sett anhållan redan. Denna lag kan stiftas om några minuter och kan träda ikraft omedelbart eftersom det är en budgetlag. Vad händer sedan om HD och ÅD-original så småningom hittar något fel? Kanske det borde gå lite långsammare?

   Herr talman! Som jag ser det karikerat, eftersom det är i samma budgetförslag, så tar regeringen alltså 2,7 miljoner av de sjuka och fattiga och ger åt företagen. Jag förstår inte hur socialdemokraterna kan framhäva sin ”moraliska kompass”. Enligt min åsikt är de på kontrakurs.

  Vi har kunnat läsa att vindkraftsbolagen har betalat ut dividender under många år. Borde de då inte ha samlat i ladorna istället? Är detta den nya näringspolitiken?

  Herr talman! Jag har blivit beskylld för att vara vindkraftsmotståndare, men enligt YLE har vinden vänt för vindkraften på fastlandet. I riksdagen skulle jag tydligen vara i majoritet. Här känns det fortfarande som jag står rätt ensam.

  Vi har en trasslig härva med utlovade stöd, brutna löften och en bräcklig hänvisning till artikel 42. Fundera lite över ansvarig ministerns ansvar! Vilket blir lagtingets ansvar? Alla har fått samma information eftersom jag har haft diskussionen i plenum och inte i utskottet. Kanske ni börjar förstå varför jag valt plenum. Jag tvår i alla fall mina händer och föreslår att lagen ska förkastas. Tack, herr talman.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Tack, herr talman! Ltl Toivonen argumenterar på det sättet att man på grund av budgetunderskottet i riksdagen valde att lägga om vindkraftspolitiken och slopa vindkraftsstödet till Åland. Förstår jag verkligen ltl Toivonen rätt, att vi borde resonera precis på samma sätt? Att den politik man för i Helsingfors på det här området är ett föredöme och borde vara det även för oss. Är det den tolkningen man ska göra ltl Toivonen?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Nu var det en förkortad version. På fastlandet fanns det egentligen två orsaker; det ena var att man hade uppnått målen och det andra var att man hade ont om pengar. Det är exakt samma läge vi har här och jag tycker att deras orsaker verkar förnuftiga.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Så när regeringen i Helsingfors efter att i många år har fört diskussion med Åland, och t.o.m. lagt till ett eget lagförslag där den tidigare riksdagen godkände ett lagförslag som också godkändes här i Ålands lagting, så väljer de att helt lägga om vindkraftspolitiken, enligt ltl Toivonens motiv, och bryta en överenskommelse med Åland om en utbyggd vindkraftspolitik. Den politiken menar alltså ltl Toivonen nu att vi ska ta som föredöme här i Ålands lagting och behandla våra vindkraftsproducenter på precis samma sätt som man behandlade oss från Helsingfors? Är det verkligen en ansvarsfull politik, det undrar åtminstone jag?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Man kan ha olika åsikter om hanteringen från Helsingfors, det ska jag inte debattera här. Men grunden är densamma. Vi har uppnått målen, 150 procent och vi har ont om pengar. Då är frågan om vi ska satsa på det här eller om vi ska satsa bredare och det har man också kommit fram till på fastlandet.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Ltl Toivonen undrade om vi kan ge stöd längre än till 2019 eftersom vår period slutar då. Men hur skulle vi annars få någonting gjort här i lagtinget? Vi har ett kortruttsprojektet som vi har jobbat med i tiotals år, men inte vi ledamöter som sitter här just nu. Vi har ett LBU-program som sträcker sig över sjuårsperioder. Det här är inte någonting udda i politiken. Det här är ett sätt att föra en långsiktig politik som förändrar saker till det bättre. Det är grunden för att vi ska kunna göra något, man ser längre än till nästa budget och till nästa årstid.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Ja, jag instämmer i mycket av det som ltl Igge Holmberg sade. När det gäller kortrutt osv. så är det projekt som sträcker sig över många år. Det här är speciellt eftersom lagen är uppbyggd så att man ger stöd per halvår. Av den orsaken och av alla andra faktorer som jag talade om så tycker jag att man kunde fundera på detta. Även energiplanen kommer nästa år, så man kunde ha haft detta bara på ett år. Det är dessa faktorer sammantaget. I de andra fallen ska det självfallet vara under en längre tid.

  Ltl Igge Holmberg, replik

  Men det gör man även med LBU-programmet. Man ger jordbruksstöd varje år, inte en gång vart sjunde år. Man ger stöd till jordbrukarna enligt hur skörden har gått. Det handlar om att se till att det finns förutsättningar för att göra något en längre tid. Hur många människor skulle våga satsa på en sak om man bara skulle få stöd ett halvår och sedan kanske beroende på hur valet går? Försök tänka lite längre och inte så kortsiktigt!

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Tack för råden, ltl Igge Holmberg!

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Herr talman! Ltl Toivonen kommer från ett parti som kallar sig Åländsk Demokrati. Kanske det är dags att börja förstå demokratins funktioner och hur det fungerar i den representativa församlingen Ålands lagting. Det är uppenbart för oss alla, och det har det varit redan i veckotal, att Toivonen är emot vindkraftsstödet. Men som ledamoten märker så är han ensam i den här salen, vad det förefaller, att ha den här åsikten. Men stå för det, att han inte vill gå vidare med den här lagen. Vi andra här tycker att det är rätt. Han kan komma med vilka frågor och vilka påståenden som helst men han ändrar inte på det faktum att den här lagen har en majoritet och ett stöd och kommer att gå vidare. Vi som fattar beslut, vi tar ansvar. I varje skede av processen tar vi ansvar. Alla misstänkliggöranden och påståenden som ltl Toivonen kommer med stämmer ju inte.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Ja, jag försöker lära mig de parlamentariska principerna. Jag instämmer i det som vicelantrådet sade. Självfallet respekterar jag om 29 stycken säger ja, att det är klart att lagen går igenom, det är inte frågan om någonting annat. Men jag har min rätt här att framföra mina argument mot lagen, inte mot någon person eller något parti, vilket jag har påpekat tidigare.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Naturligtvis har ltl Toivonen den rätten. Men man kanske också ska ge upp när man har insett att nu är det kört och inte uppta lagtingets och insändarsidornas utrymmen dag efter dag efter dag i samma ärende. Det finns en bedömning när det är tillräckligt, och jag tror att vi har kommit till den punkten för länge sedan, ltl Toivonen.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Det här blir en riktigt intressant diskussion. Ja, jag fortsätter att också använda insändarspalterna. På min promenad på väg hit idag så träffade jag faktiskt en aktiv från ett annat parti som hade läst insändarna och höll med mig. Inte är jag ensam totalt sett, men jag är ensam här i lagtinget.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Brage Eklund, replik

  Tack, herr talman! Många replikskiften som redan har varit berör det som jag tänkte säga.

  Jag kan i varje fall konstatera att ltl Toivonen och jag har vitt skilda åsikter när det gäller vindkraftsstödet. Ledamoten sade att han har fått information om att man kunde köpa elen mycket billigare men sade inte vidare varifrån han har fått informationen. Sedan kör han det populistiska uttrycket att sjuka och fattiga drabbas när man ger stöd till vindkraften. Men då måste vi börja diskutera alla stöd som vi ger till företag. Hur många sjuka och fattiga skulle få pengar om vi inte skulle ge företagen investeringsstöd? Detta är ju en del av politiken, man delar ut stöd för att stimulera, få fart på industrin och skapa arbetsplatser. Det skulle vara roligt att veta ltl Toivonen åsikt om hur man ska driva näringspolitik. Ledamoten har inte presenterat någonting.

  Talmannen

  Tiden är ute!

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Det var bara en enkel beskrivning av det här budgetförslaget eftersom det råkade vara exakt samma summa, 2,7 miljoner, som man tar från två poster och ger till en annan. Det är väldigt enkelt. Näringspolitik är en annan sak och när näringspolitiken kommer upp på agendan så tar vi den diskussionen. Nu gäller det stödet till vindkraften och de argumenten.

  Tyvärr glömde jag den första frågan, jag borde ha antecknat den.

  Ltl Brage Eklund, replik

  Tack, herr talman! Ledamoten sade också att vindkraftverken har delat ut dividender och man har också gett stöd till andelsbolagen via elpriser, subventioner. Menar ltl Toivonen att man ska få tag i fristående kapital om man inte har en möjlighet att få avkastning tillbaka på det satsade kapitalet? Hur ska man bygga upp företag om man vill ha in riskkapital, och man inte på något vis ska få avkastning på insatsen? Är det fult, enligt ltl Toivonen, att man delar ut dividender och subventionerar elpriserna när man har varit med och satsat i bolagen?

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Tack, herr talman! Nu kom jag på den första frågan. Det gällde vilka kostnader det skulle bli för elbolagen att tvingas leverera enbart förnyelsebar eller fossilfri el. Det är uppgifter som jag har från en mycket, mycket intern källa. Jag behöver inte blanda in det här.

  Vad som är fel och rätt, så självklart får företagen dela ut dividender. Det är ju fullständigt naturligt. I det här fallet blev det lite märkligt. Jag kände inte till att man först under några år delade ut dividender och sedan några år senare ska man ha stöd. Det finns många branscher där det verkligen går upp och ner och där man inte kommer till landskapet för att be om pengar. Det var det som jag ville få fram. Det här är en väldigt komplex fråga.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Minister Mats Perämaa

  Herr talman! Senast då frågan var upp i måndags så ställde ltl Toivonen samma fråga till mig som finansminister som nu ställdes här på nytt. I den här frågeställningen ingick i en recension av vad jag möjligen hade sagt. Frågan gällde vilka politiska löften som finns i bakom det som sedermera ledde till att vi i landskapsregeringen gick inför detta produktionsstöd som nu här i andra behandling diskuteras här idag.

  I samband med det här vill jag uppmärksamma ltl Toivonen att de här debatterna bandas in och det finns också möjlighet att få ut resultaten av diskussionerna i skrift om man så önskar. Om man går in och lyssnar på det som sades så kan man på inget sätt säga att jag uttalade mig på det sättet att den här landskapsregeringen gömmer sig bakom tidigare regeringars löften om vindkraftsfrågan. Jag uttryckte ett gemensamt löfte som politiskt har getts under åratal av flera landskapsregeringar och av flera lagting.

  Intresset och engagemanget för vindkraft har funnits här på Åland under åtminstone 20 års tid. Vi var tidiga här på Åland att bygga upp vindkraften till vi nådde en produktionsnivå på cirka 20 procent av den elförbrukning som vi konsumerar och förbrukar hela tiden. Vi var föregångare. Många personer engagerade sig. Många har ett miljöintresse kopplat med affärsintresset. Vårt näringsliv såg potentialen. Det politiska stödet för en sådan här utveckling och engagemang har getts av flera lagting, vilket jag sade här tidigare. Löfte har getts av flera landskapsregeringar också denna. Förhoppningsvis, som jag tolkar läget just nu, så finns det ett starkt stöd från nuvarande lagting, förutom från en person och det är ltl Toivonen själv. Det står klart för oss alla. Det politiska löftet kopplar ihop med det som flera lagting har sagt, och även den här landskapsregeringen. Vi har starkt drivit frågan om en utbyggd vindkraft så att vi nästa förmådde Finland med finansiering för att kunna ta produktionen till nästan oanade nivåer där Åland skulle ha utgjort ett stort exempel för omvärlden med en produktion upp till 70-80 procent av vår konsumtion.

  Jag gömmer mig inte bakom någon tidigare landskapsregering. Jag är stolt över att vi så länge har kunnat stöda det engagemang som finns inom miljörörelsen inom näringslivet. Det leder nu till att när Finland svek löftet, och nästan slog oss i huvudet med den här frågan som jag tolkar det, så kan vi ändå med våra bristande resurser säkerställa oss om att engagemanget kvarstå och införa nya möjligheter framöver, införa möjliga andra energiformer. Det viktiga är ändå att vi behåller engagemanget.

  En vindflöjelspolitik, när man från stund till annan ändrar förutsättningarna helt och hållet för näringslivet, leder i förlängningen till sämre förutsättningar att behålla den offentliga sektorn, de som behöver vård och omsorg, ”de gamla och sjuka” som ltl Toivonen kallade dem för.

  Jag är helt övertygad om att landskapsregeringen har gjort rätt. Jag är lika övertygad om att ltl Toivonen har fel i sitt sätt att se på saker och ting.

  Till slut vill jag säga, herr talman, att det är noterbart att ltl Toivonen, som enda person i den här salen, har gett sitt stöd för Finlands svek till Åland gällande vindkraftsfrågan.

  Ltl Stephan Toivonen, replik

  Herr talman! När jag frågade om vem som var ”vi” så uppfattade jag att det enbart var minister Perämaa, men nu förstår att det är en kontinuitet, vad de andra har sagt och det respekterar jag. Sedan gick jag igenom saker och ting som har hänt. Det skulle ha varit fantastiskt bra om Finland skulle ha stått för 60 miljoner. Jag skulle ha stått här och applåderat. Men nu blev vi av med det, vi fick ett underskott och vi blev av med 60 miljoner. Situationen har helt ändrat.

  Jag stöder absolut inte hur Finland betedde sig, själva processen, vilket jag sade tidigare. Har man inte pengar och man har uppnått målet, då kanske man kan ändra sig. Sveket, såsom de betedde sig, stöder jag definitivt inte.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Stephan Toivonen

  Herr talman! Ärade ledamöter av Ålands lagting, då var det dags för mitt sista anförande när det gäller den här lagen.

  Detta anförande hade jag helst velat göra helt privat, men enligt lagtingsordningen så kan ju inte en privatperson stå här och tala under pågående debatt. Man får stå där uppe på läktaren men då får man inte säga någonting. Jag väljer i alla fall att aktivt bryta mot klädkoden för att illustrera att jag faktiskt pratar privat 

  Herr talman! Min privata inställning till denna lag är fullständigt glasklar. Jag understöder lagen helt ut. Jag noterade nämligen då jag läste igenom allt material för mina tidigare anföranden att denna lag ger ett märkligt resultat. Regeringen tar 2,7 miljoner 0ch ger dem till vindkraftsföretag. Tidigare hade jag den uppfattningen att ägarna var 1 300 privatpersoner, men den bilden stämde inte alls.

  Det jag gjorde var en klassisk socialdemokratisk analys av staten och kapitalet, vem betalar och vart går pengarna. Den här lagen, paradoxalt nog, kommer alltså att skapa ett stort tomrum på vänsterflygeln inom åländsk politik när medborgarna börjar förstå vad som faktiskt händer, varifrån man tar pengar och vart man ger dem.

  Personligen är jag en av de få personer på Åland som lyckats vara med om att grunda ett nytt parti och sedan kommit in i lagtinget. Efter att de etablerade partierna grundades för 40 år sedan så är det endast ett fåtal som lyckats ta sig in i lagtinget. Ingen har lyckats med två partier.

  Jag håller på att skola upp mina sympatisörer och de klarar debatten ganska bra tycker jag. De kommer att vara redo att fortsätta med Åländsk Demokrati om fyra år. Jag har aldrig haft för avsikt att vara längre än en period i lagtinget, om drygt tre år tänker jag gå med i veteranklubben och det vet mina sympatisörer.

  Talmannen

  Till saken, ltl Toivonen!

  Ltl Stephan Toivonen

  Om det kommer nya utmaningar, så kanske jag ändrar mig.

  Jag noterade att en kollega här i lagtinget vid senaste plenum lade märke till att jag har ett ”socialistiskt tänk”. Mycket intressant. I det första lagtingsval som jag kunde rösta i så lade jag min röst på en socialdemokrat av den gamla stammen, gråsosse kallades de. På den tiden stod den vanliga ålänningen i centrum.

  Talmannen

  Ltl Toivonen, till saken! Ärendet handlar om vindkraftsstöd.

  Ltl Stephan Toivonen

  Personligen är jag för att den här lagen ska godkännas. Jag ser det som en chans att helt enkelt kunna grunda ett nytt parti på vänsterkanten. Privat stöder jag denna lag.

  Talmannen

  Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.