Rättsosäkerheten vid offentlig upphandling

Skriftlig fråga SF 5/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skriftlig fråga, offentlig upphandling, upphandlingslag

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser