Redogörelse angående behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2003

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avtal, tjänstekollektivavtal, arbetskollektivavtal,
Sidhänvisning: 72, 77

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser