Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2008 - 31 oktober 2009

Redogörelse RS 2/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, landskapsstyrelsens redogörelse,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser