Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018

Redogörelse RS 2/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen överlämnar härmed årsredovisning för landskapet Åland per 31.12.2018 inkl. bokslutet för Landskapets fastighetsverk per 31.12.2018 och Landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2018 till lagtinget såsom redogörelse nr 2/2018-2019 i enlighet med § 19 LL (2012:69, ändr. 2017/4) om landskapets finansförvaltning.

Åtgärder