Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2021

Redogörelse RS 2/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen överlämnar härmed årsredovisning för landskapet Åland per 31.12.2021 inkl. bokslutet för Landskapets fastighetsverk per 31.12.2021 och Landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2021 till lagtinget såsom redogörelse nr 2/2021-2022 i enlighet med § 19 LL (2012:69, ändr. 2017/4) om landskapets finansförvaltning.

Åtgärder