Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2011

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tjänstekollektivavtal, avtal, redogörelse

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter