Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, tjänstekollektivavtal, avtal,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget