Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Redogörelse RS 1/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, självstyrelsepolitiska frågor,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser