Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de...

Republikens presidents framställning RP 7/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: framställning, republikens president, portugal, dubbelbeskattning, proposition

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser