För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  3        Godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning

  Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända båda ärenden till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid ett senare plena.

  4        Ändringar i skattelagstiftningen 2017

  5        Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2016

  Båda ärenden upptas till behandling vid nästa plenum.

  6        Ändrade regler för användning av provnummerskyltar

  Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.