Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i...

Republikens presidents framställning RP 6/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: republikens president, framställning, dubbelbeskattning, sri lanka, regeringens proposition

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser