Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 3/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: framställning, rp, republikens president, kanada, avtal

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser