För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    12      Godkännande av Parisavtalet

    13      Godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning

    Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända de tre ärendena till landskapsregeringen för yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid senare plena.