Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 4/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: republikens president, framställning, parisavtalet, paris, regeringens proposition

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser