För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.11.2015.

    2        Förlängning av bostadssparpremiesystemet

    Ärendet upptas för remiss behandling vid plenum 2.12.2015.