Regler om arvode och ersättning vid föräldraledighet för medlemmar av Ålands landskapsregering

Lagförslag LF 5/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en felaktig bestämmelse om rätt till semester för medlemmarna i Ålands landskapsregering stryks ur landskaps-lagen om arvode för medlem av Ålands landskapsregering. Däremot före-slås att regler om arvode och ersättning vid föräldraledighet införs i lagen.
Avsikten är att den föreslagna lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder