Republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

Republikens presidents framställning RP 3/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder