Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

Republikens presidents framställning RP 4/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder