Sämre service för nya ålänningar

Skriftlig fråga SF 2/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tillståndsärenden, nya ålänningar

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser