Sänkning av moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset

Budgetmotion FM 9/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter