Sänkt rösträttsålder i kommunalval och kommunala folkomröstningar

Lagförslag LF 19/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rösträtt, rösträttsålder, kommunalval, kommunala omröstningar, kommunalval, kommunalvalet, valdag, 16 år, folkomröstningar
Berörda lagar: ll om temporär ändring av kommunallagen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser