Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar

Lagförslag FR 26/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, hav, havsmiljö, översvämning, vatten, vattenlag


Åtgärder