Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar

Lagförslag FR 18/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, miljökonsekvens, miljökonsekvensbedömning, miljöskydd, naturvård,
Berörda lagar: ll om ändring av ll om miljökonsekvensbedömning
ll om ändring av ll om naturvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård