Stöd till kommunernas it-samordning

Lagförslag LF 17/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I enlighet med vad som anges i landskapets budget för 2019 föreslår landskapsregeringen en utvidgning av möjligheterna för kommunerna att beviljas samarbetsstöd för samordningsprojekt inom it-området.
Samarbetsstödet ska liksom hittills kunna beviljas för samarbetsprojekt som drivs tillsammans av flera kommuner, oberoende av om projektet sker inom it-området eller inte. Utöver det blir det möjligt för en kommun som på egen hand inleder ett projekt på it-området att beviljas stöd, om åtgärden ökar möjligheten till it-samordning inom den offentliga sektorn. Dessutom blir det möjligt för en kommun som ansluter sig till ett pågående projekt inom it-området att beviljas stöd, om anslutningen ökar graden av it-samordning inom den offentliga sektorn.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

IT