Remissdebatt

Strategi mot korruption MOT 1/2019-2020

  • Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum, dock tidigast den 30 mars 2020.