Strategi mot korruption

Åtgärdsmotion MOT 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna uppmanar landskapsregeringen att ta del av Finlands antikorruptionsarbete för att klargöra till vilka delar den nationella strategin mot korruption blir gällande på Åland, samt utformar en egen strategi för landskapsmyndigheterna på Åland.


Åtgärder