Strykning i allmänna motiveringen, Budgetramar och ompriori-teringar, Ht 43 Kansliavdelningen

Budgetmotion FM 72/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lån, bostadsproduktion, byggbranschen, bostad, bostäder, hyresbostäder


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter