Strykning av momentet 46.09.56 Understöd för Ålands brandkårdsmuseum

Budgetmotion FM 30/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter