Temporära förändringar av arbetslöshetsförmånerna

Lagförslag LF 19/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en blankettlag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin antas.
Genom förslaget förenklas bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa i fråga om jämkning av arbetslöshetsförmånen i vissa situationer. Förslaget gäller även särskilda villkor för arbetsmarknadsstöd och förutsättningar för utbetalning av arbetslöshetsförmånen utan be-slut.
Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som budgetlagar i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla temporärt till och med den 31 oktober 2020.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning