Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Talmannen föreslår att en gemensam diskussion med följande ärende tillåts, en gemensam diskussion med fjärde tilläggsbudgeten.
    Kan förslaget omfattas? Omfattat.


  • Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.