Ett textilkonstverk till lagtingets plenisal

Åtgärdsmotion HM 4/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: textilkonstverk, konstverk, plenisal,
Sidhänvisning: 57, 66, 128;


Åtgärder