Tillägg till skrivning under moment 45.50.01 Verksamhetens utgifter

Budgetmotion FM 52/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter