Upphävande av landskapslag om biografer och offentliga biografföreställningar

Lagförslag LF 27/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen förslår att landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland upphävs.


Åtgärder