Utbildning av drönarpiloter

Skriftlig fråga SF 3/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen avser bistå de 20-talet åländska drönarpiloter så de kan bibehålla sin licens och därmed sitt yrke och för-sörjning?

Åtgärder