Utvidgande av barnbidraget att omfatta ungdomar som fyllt 17 år

Åtgärdsmotion HM 5/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: barnbidrag, ungdom, bidrag,
Sidhänvisning: 57, 5, 7, 8, 105;


Åtgärder