Föredras

 • Utdrag ur protokollet

   

  Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2008. (V 25/2007-2008).

      

  Enligt bestämmelserna i 3 och 4 §§ landskapslagen om landskapsrevisionen skall före finansårets ingång för finansåret 2008 väljas fyra landskapsrevisorer jämte två ersättare för dem. Inom föreskriven tid och i behörig ordning har till kansliet inlämnats endast en kandidatlista för valet. Listan upptar följande namn:

   

  Ordinarie revisorer: Sune Eriksson, Monica Häggblom, Anthonio Salminen och Rolf Granlund samt som ersättare: Eva Thörnroos och  Runa-Lisa Jansson.

   

  Enligt 51 § i arbetsordningen tillåts vid val diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Eftersom endast en kandidatlista inlämnats verkställs enligt 68 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Talmannen förklarar därför de på kandidatlistan upptagna fyra första kandidaterna valda till ordinarie landskapsrevisorer för finansåret 2008, nämligen Sune Eriksson, Monica Häggblom, Anthonio Salminen och Rolf Granlund och som ersättare Eva Thörnroos och Runa-Lisa Jansson.

  Antecknas.