Föredras

Val av landskapsrevisor V 17/2019-2020

 • Valet förrättas enligt landskapslagen om landskapsrevisionen.

  Kanslikommissionen har i enlighet med 10 § landskapslagen om landskapsrevisionen lediganslagit tjänsten och avgett utlåtande om den sökande. Utlåtandet har sänts ut till lagtingsledamöterna. Av utlåtandet framgår att endast en person har sökt tjänsten.

  Landskapsrevisorn tillsätts för en mandatperiod på sju år räknat från den 1 juli 2020.

  Om det finns fler än en sökande till tjänsten tillsätts den genom val som avses i 89 § arbetsordningen för Ålands lagting. Om det däremot finns enbart en sökande verkställs inte någon valförrättning.

  Allmän diskussion är enligt arbetsordningens 86 § tillåten då en befattning som varit lediganslagen att sökas ska besättas. Begärs ordet? Ingen begär ordet.

  Eftersom endast en person har sökt tjänsten verkställs inte någon särskild valförrättning utan Dan Bergman från Hammarland förklaras vald till landskapsrevisor för mandatperioden 1 juli 2020 - 30 juni 2027.