Plenum den 13 maj 2020 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:26 SekreterarbyteUtskottssekreterare Emma Dahlén
13:59 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
14:42 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
14:50 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
15:51 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
16:14 TalmansbyteTalman Roger Nordlund
16:57 Plenum/frågestund avslutades