Val av talman för återstoden av arbetsåret 2011-2012

Val V 9/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, talman, talmansval, fyllnadsval

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser