Val av talman och två vicetalman för arbetsåret 2009-2010

Val V 1/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, talman, talmän, vicetalman, vicetalman, presidium

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser