Varutransporter till skärgården

Spörsmål S 1/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

En året runt levande skärgård kräver särskilda insatser och landskapsregeringen har ett stort ansvar för transporter och trafik. Det är också därför som landskapsregeringen de senaste 30-åren ansvarat för upphandling av varutransporterna. Därigenom har butiker, restauranger, företagare, privatpersoner med flera kunnat vara trygga i förvisningen om att det året runt finns varor att tillgå. Men med ytterst kort varsel har nu landskapsregeringen ensidigt beslutat att nuvarande verksamhet ska upphöra och ansvaret flyttas över till de enskilda näringsidkarna i skärgården. Därtill har landskapsregeringen beslutat att kraftigt skära i stödet för transporterna. Beslutet är förödande för skärgårdensnäringsliv och därmed i förlängningen för alla boende, företagare och besökare. Många skärgårdsbor vittnar om att landskapsregeringen nu” släcker den sista lampan i skärgården”.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik