Veronica Thörnroos

Veronica Thörnroos

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Lantråd i Ålands landskapsregering
  2019-12-10 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-04 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2019-12-10
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Första vicetalman i Presidiet
  2015-12-02 – 2019-10-31
 • Medlem i Justeringsutskottet
  2015-11-30 – 2019-10-31
 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2015-11-30 – 2019-10-31
 • Vice ordförande i Talmanskonferensen
  2015-11-02 – 2019-10-31
 • Vice ordförande i Kanslikommissionen
  2015-11-02 – 2019-10-31
 • Första vicetalman i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2011-11-26 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Minister i Ålands landskapsregering
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Minister i Ålands landskapsstyrelse
  2009-09-02 – 2011-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2007-11-01 – 2009-09-02
 • Medlem i Stora utskottet
  2007-11-01 – 2009-09-02
 • Medlem i Kulturutskottet
  2007-11-01 – 2009-09-02
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Ersättare i Kulturutskottet
  2003-12-08 – 2007-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Justeringsman
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Bästa ledamöter. Tack för initiativet vill jag säga till Socialdemokraterna. Trots läget som vi befinner oss befinner oss i, jag tänker på det säkerhetspolitiska läget, så tycker jag ändå att det är viktigt att vi här i Ålands parlament också...

  Utred civil beredskapsplikt (MOT 11/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-05-11 15:39:13
 • Talman! Bästa lagting. Jag vill på det övergripande planet ge er lite information om varför det nu kommer en ändring av tjänstemannalagen samtidigt som det pågår en total revision av tjänstemannalagen. ...

  Ändring av tjänstemannalagen (LF 13/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-03-28 13:33:45
 • Talman! Bästa ledamöter. Jag brukar försöka undvika att använda mig av förtur, jag tycker det är viktigt att lyssna in det som lagtinget säger och det är alltid svårt när man själv inte kan ta en replik. Man måste ta ett huvudanförande, det kanske är...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-17 19:52:21
 • Tack för det, herr talman. Bästa lagting, bästa ålänningar och även andra utrikespersoner som finns i vårt vackra landskap. I går kväll kunde vi läsa och höra på nyheterna att två barn hade hittats liggande på en gräsmatta vid ...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-15 13:20:39
 • Talman! Frågan varför landskapsregeringen för ett meddelande till lagtinget som rör en revidering av landskapsregeringens sammansättning i relation till arbetsuppgifter har väckts. Orsaken till att vi gör det är att det är den bedömning som rättschefen...

  Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland (M 5/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-06-14 13:23:34
 • Talman! Bästa lagting. Tack för möjligheten att få diskutera det som är så otroligt viktigt för Åland och självstyrelsen; jordförvärvslagstiftning och också indirekt näringslivet och hembygdsrätt. ...

  Misstroendeyrkande (MY 2/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-06-11 10:07:56
 • God förmiddag bästa lagting! God förmiddag bästa lyssnare! ...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-10 09:39:55
 • Tack, talman! Bästa lagting. Tack för möjligheten att få presentera del 1 av landskapsregeringens exitstrategi. ...

  Lantrådets upplysning (LU 1/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-05-05 13:51:27
 • Talman! Bästa ledamöter. Jag noterar frågeställningen från vicetalman Katrin Sjögrens sida. Jag kommer i egenskap av lantråd att göra vad jag kan för att vi ska komplettera det tidigare svaret som är inskickat. Jag måste ändå nog göra en avstämning med...

  Misstroendeyrkande (MY 1/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-04-12 15:11:48
 • Talman! Bästa ledamöter, bästa ålänningar. Den 30 mars lämnade Liberalerna och Socialdemokraterna in ett spörsmål. Man var orolig för att ålänningarnas rättigheter enligt grundlagen inte skulle tillgodoses. Man skriver i sitt spörsmål: "Med vilket motiv...

  Misstroendeyrkande (MY 1/2020-2021) Enda behandling Anförande 2021-04-12 13:28:49