För kännedom

Vattenfarkoster LF 15/2015-2016

  • Utdrag ur protokollet

    7        Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller

    8        Godkännande av Parisavtalet

    9        Vattenfarkoster

    Ärendena tas upp till behandling vid plenum den 14 december 2016.